Press

Economists: Strife at Home Means More Fouls on Soccer Field

Bối cảnh xã hội và hành xử của cầu thủ trên sân bóng: Đời càng loạn, lỗi càng nhiềuThe Thao 24h
Go to Bối cảnh xã hội và hành xử của cầu thủ trên sân bóng: Đời càng loạn, lỗi càng nhiều

Civil War Exposure and ViolencePublished PaperOtherPolitical Economy and Conflict2011
Go to Civil War Exposure and Violence