Press

Economists: Strife at Home Means More Fouls on Soccer Field

Bối cảnh xã hội và hành xử của cầu thủ trên sân bóngThe Thao 24h
Go to Bối cảnh xã hội và hành xử của cầu thủ trên sân bóng

Civil War Exposure and ViolencePublished PaperOtherPolitical Economy and Conflict2011
Go to Civil War Exposure and Violence